نام پروژه:
تقاطع یزد
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
یزد
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۰/۶/۲۰
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۲/۱۱/۲۹
زمینه های فعالیت:
سازه و پل - تقاطع -
توضیحات و مشخصات:
داراي ۴ دستگاه پل ۲۱ متري و حدود ۱۸ کيلومتر رمپ و لوپها
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.