نام پروژه:
تقاطع نائين
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
یزد
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۹/۱۱/۱۰
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۲/۴/۱۶
زمینه های فعالیت:
سازه و پل - تقاطع -
توضیحات و مشخصات:
داراي ۵ دستگاه پل بزرپگ ۲۰ متري و حدود ۱۲ کيلومتر رمپ و لوپهاي مربوطه
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.