نام پروژه:
قطعه ٢ میاندوآب - کرمانشاه
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
کردستان
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۵/۱۱/۲
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
آزاد راه - سازه و پل -
توضیحات و مشخصات:
به طول حدود ۴۲ کیلومتر بخشی از بزرگراه میاندوآب - کرمانشاه می باشد که در حد فاصل شهرهای دیواندره و سقز واقع شده است. دو دستگاه پل بزرگ سنته و آدینان
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.