نام پروژه:
باقیمانده کار محور دیواندره مریوان و سنندج مریوان
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
کردستان
نوع خدمات:
مطالعات مرحله دوم -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
-
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
سازه و پل - راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
باقیمانده کار محور دیواندره - مریوان بطول ۳۱ کیلومتر حد فاصل گوریچه تا اسلامدشت.
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.