نام پروژه:
پروژه راه دسترسی به سد چمشیر
نام کارفرما:
شرکت پیمانکاری سابیر
محل اجرا:
کهگیلویه و بریراحمد
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول - مطالعات مرحله دوم - نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۱/۳/۲۳
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
سازه و پل -
توضیحات و مشخصات:
شامل ۱۶ کیلومتر نوسازی و ۱۴ کیلومتر بهسازی راه دسترسی به سد و نیروگاه چمشیر جمعاً بطول ۳۰ کیلومتر شامل دو دستگاه تونل به طولهای ۴۲۰ و ۶۲۰ متر می باشد.
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.