نام پروژه:
قطعه ۶ میاندوآب - کرمانشاه
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
کردستان
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۵/۱۰/۲۵
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
آزاد راه - سازه و پل - سازه های زیرزمینی و تونل -
توضیحات و مشخصات:
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.