نام پروژه:
واریانت شمالی جنگل گلستان قطعه اول و دوم
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
گلستان
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۶/۸/۲۱
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۸۹/۹/۲۱
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
طول کل مسیر قطعه اول از کیلومتر صفر الی ۹۰ و عرض مسیر نوسازی شامل ۴ خط در دو باند ۱۱ متری طول کل مسیر از کیلومتر ۹۰ الی ۱۷۰ و به طول ۸۰ کیلومتر و عرض مسیر ۱۱ متر متشکل از دو خط سواره رو به عرض ۳/۶۵ متر که با محور موجود تبدیل به یک بزرگراه چهارخطه خواهد شد
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.