نام پروژه:
پل نساره واقع در قطعه ۴ محور شمال - جنوب کردستان
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
کردستان
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۶/۱۲/۲۸
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
سازه و پل -
توضیحات و مشخصات:
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.