نام پروژه:
سنندج - کامیاران
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
کردستان
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۴/۱۱/۱۵
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
به طول ۸ کیلومتر بخشی از بزرگراه میاندوآب - کرمانشاه در حد فاصل شهرهای سنندج و کامیاران می باشد.
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.