نام پروژه:
آزادراه اهواز - دهدز لردگان
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
خوزستان
نوع خدمات:
مطالعات مقدماتی -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۰/۱/۱۰
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
آزاد راه -
توضیحات و مشخصات:
آزادراه اهواز هفت گل باغملک ايذه لردگان به طول ۲۷۲ کيلومتر در استانهاي خوزستان و چهارمحال بختياري . آزادراه بصورت چهار خطه مي باشد. داراي ۱۶ کيلومتر تونل ۳/۳ کيلومتر پل بزرگ و ۸ دستگاه تقاطع با محورهاي اصلي مي باشد
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.