نام پروژه:
تقاطع آبادگران
نام کارفرما:
شهرداری
محل اجرا:
خراسان رضوی
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
-
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
تقاطع -
توضیحات و مشخصات:
تقاطع بلوار نماز و بزرگراه شهيد کلانتري مشهد عرض بلوار نماز ۱۳ متر + پل تقاطع و در آستانه ارسال مطالعات تکميلي مرحله اول مي باشد
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.