نام پروژه:
تکمیل باقیمانده عملیات باند دوم محور آزادشهر - مینودشت - گالیکش
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
گلستان
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۷/۱۲/۲۴
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
اتصال شهر آزادشهر به شهرهای مینودشت و کمربندی شهر گالیکش و احداث ۵ دستگاه پل بزرگ
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.