نام پروژه:
قطعه اول راه اصلی گرگان - آزادشهر
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
گلستان
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۹/۶/۲۳
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۳/۳/۳۱
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
اتصال شهر گرگان به شهر علی آباد و احداث ۲ دستگاه پل بزرگ
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.