نام پروژه:
تقاطع غیرهمسطح ابتدای کنارگذار گرمسار
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
سمنان
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۰/۷/۲۳
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
تقاطع -
توضیحات و مشخصات:
دارای دو دستگاه پل روی محور تهران - سمنان به دهانه ۱*۱۵ متری و روی محور سمنان - تهران ۲*۱۲+۱*۲۰ متری به علاوه ۲.۵ کیلومتر رمپ های مورد نیاز می باشد.
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.