نام پروژه:
دهگلان - گنبد
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
کردستان
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۶/۱۰
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
سازه و پل - راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
بخشی از باند دوم محور سنندج - همدان به طول ۱۵ کیلومتر می باشد
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.